Onderwijs

Kinderen die beelddenken, verwerken informatie op een andere manier.

Tien tips voor ouders

Beelddenkers zijn heerlijke kinderen met creatieve gedachten en grappige uitspraken. Maar luisteren is lastig en structuur al helemaal iets wat niet vanzelfsprekend is. Accepteer dat uw kind een andere manier van denken heeft en zoek samen naar een compromis.

  1. Vertel korte verhalen, anders dwalen de gedachten van uw kind af.
  2. Opdrachten moeten kort, duidelijk, overzichtelijk en uitvoerbaar zijn.
  3. Laat uw kind vrij om zijn eigen leermethode te kiezen, maar begeleid hem wel om de juiste manier te kiezen door te blijven herhalen.
  4. Houd uw kind bij zijn werk, vraag wat het moet doen. Dit is belangrijk, omdat zijn gedachten snel afgedwaald zijn.
  5. Heb er vertrouwen in dat uw kind doet wat u vraagt. Heb geduld, de opdracht moet hij eerst even verwerken voordat hij ermee aan de slag gaat.
  6. Uw kind zal alles tot in de details willen weten. Geef hem ook die duidelijke uitleg, want goede redenen helpen hem op weg.
  7. Heb geduld in het omgaan met uw kind.
  8. Zit niet te dicht op de huid van uw kind. Zijn verzet zal dan heftiger en dwangmatiger zijn.
  9. Maak duidelijke afspraken. Liefdevolle en duidelijke begeleiding waarin een consequente lijn gevolgd wordt, geven uw kind veiligheid en rust.
  10. Doe een beroep op zijn intelligentie en probleemoplossend vermogen. Hierdoor helpt u hem vooruit te komen.

Bron: http://www.ikleerinbeelden.nl

Voor signalering en begeleiding kunt u terecht bij Bureau Ojemann, Beeld & Brein,Bureau Beelddenken, Kind in beeld

De verwijzingen naar onderzoekers/opleidingen zijn onafhankelijk en neutraal zijn. De SBN is bezig met een geaccrediteerde opleiding signaleren, inclusief signaleringslijst.