Wat is beelddenken?

De zwijgzame maar creatieve leerling

Beelddenken hoort bij mensen. Ieder mens denkt op zijn tijd in beelden. Het relatief veel in beelden denken, is in de dagelijkse praktijk moeilijk te constateren. Bij ouders en leerkrachten is er vaak weinig over bekend, waardoor het signaleren en herkennen van beelddenken moeilijk is.

Beelddenken en school

Kinderen die beelddenken, kunnen problemen krijgen op school op het gebied van: taal, rekenen, tekstbegrip, concentratie en werktempo. Ze krijgen op een andere manier de informatie binnen en verwerken dat ook anders dan niet-beelddenkers.

Daar staat tegenover dat beelddenkers inventief zijn: door hun manier van denken kunnen ze dingen snel doorzien en oplossen.

Voorbeeld: Als u een jonge beelddenker het cijfer 4 laat zien en vraagt wat er staat, kunt u als antwoord krijgen: een bootje!

Beelddenkers gebruiken alle zintuigen

Ons onderwijssysteem is verbaal en op volgorde ingesteld. Beelddenkers verwerken de informatie met ál hun zintuigen tegelijk: horen, zien, doen, ruiken en voelen. Alleen op deze manier zijn ze in staat een beeld te vormen bij de aangeboden stof. Dit moeten ze dan nog verwerken en onthouden. Dat kost veel tijd.

Het visuele leersysteem

De manier van lesgeven op de basisschool is vaak gericht op een verbale manier van informatie verwerken: de leerkracht vertelt en het kind luistert. Beelddenkers willen liever zien en doen. Daar ligt dus ruimte voor de leerkracht om het beste te halen uit de beelddenkers in de klas! Met een computer of een tablet bijvoorbeeld, kan een beelddenker aan de slag met leermateriaal dat past bij zijn leerstijl.

Een paar algemene kenmerken van jonge beelddenkers

  • Maken een trage, soms afwezige indruk
  • Maken liever gebaren, wijzen, doen voor of tekenen dan woorden te gebruiken
  • Zijn creatief in het bedenken van oplossingen
  • Hebben moeite om teveel instructies tegelijk op te volgen
  • Zijn snel afgeleid en ongeconcentreerd
  • Zijn goed in organiseren en de leiding nemen bij spelletjes
  • Zijn snel in het vinden van oplossingen
  • Hebben wisselende schoolprestaties