Organisatie

Werkgroepen

PR en Communicatie:

Ronald Wopereis (voorzitter), Rola Hulsbergen, Marion van de Coolwijk

De Stichting Beelddenken Nederland (SBN) is eind 2010 voortgekomen uit de Maria Krabbe Stichting en de Ojemann stichting. Beide stichtingen waren gebaseerd op het belangrijke werk van hun respectievelijke oprichters: Maria Krabbe (1889-1965) en Nel Ojemann (1914-2003). Deze vrouwen hebben beelddenken op de kaart gezet. De website van SBN richt zich op het verstrekken van onafhankelijke informatie aan al degenen die in aanraking komen met een vorm van informatieverwerking die afwijkt van wat in de samenleving en in het onderwijs gebruikelijk is. Meer in het bijzonder informeert de website over inzichten die voortkomen uit onderzoek en publicaties.

Onderwijs:

Marion van de Coolwijk (voorzitter), Liesbeth Vervoorn

De werkgroep onderwijs richt zich op:

  • het geven van voorlichting, aan alle vormen van onderwijs, over beelddenken en ruimtelijk visueel denken;
  • het ontwikkelen van een instrument om visuele denkers op te sporen;
  • het ontwikkelen van handreikingen bij het vormgeven van onderwijs aan kinderen die beelddenken.

Wetenschap:

Samenstelling: Lieuwe Vos (voorzitter), Dick Hulzebos, James van de Merbel.

De werkgroep houdt zich bezig met:

  • Het aangaan en onderhouden van contacten met wetenschappelijk onderwijs en het stimuleren van wetenschappelijk onderzoek om het wetenschappelijk fundament van het beelddenken te versterken;
  • Het stimuleren van de wetenschappelijke onderbouwing van diagnostische instrumenten voor de detectie van beelddenken;
  • Het ontwikkelen van kennis mbt (het functioneren van) diverse diagnostische instrumenten.
    Het accent ligt op de wetenschappelijke onderbouwing van het fenomeen beelddenken.

Beelddenken, hoe meet je dat?

Onderzoek wijst uit dat er op de basisschool een grote nadruk ligt op verbale communicatie en verbale vaardigheden. Sommige kinderen hebben echter een grote voorkeur voor beelddenken, waardoor zij minder goed zijn in verbale communicatie en verbale vaardigheden. Door hun voorkeur voor beelddenken zijn zij in het nadeel  op de basisschool, omdat visuele communicatie en vaardigheden minder gebruikt worden. lees verder »