Organisatie

Vacature Bestuurslidmaatschap (portefeuille onderwijs)

Het bestuur van de Stichting Beelddenken Nederland bestaat uit vier personen: drie portefeuillehouders (voor onderwijs, wetenschap en pr/communicatie) en de voorzitter.

De portefeuillehouders sturen werkgroepen aan op de drie specifieke aandachtsgebieden.

Het bestuur vergadert twee- tot driemaal per jaar. De werkgroepen zo vaak als zij nodig vinden, meestal ook tweemaal per jaar.

De functie van bestuurslid is onbezoldigd. Eventueel kunnen reiskosten worden vergoed.

Uw reactie, voorzien van uw cv en motivatie, kunt u per email sturen naar info@stichtingbeelddenken.nl ter attentie van de voorzitter Rola Hulsbergen

** Inmiddels is in deze vacature voorzien.
*** Voor de werkgroep Wetenschap zoeken wij nog een derde lid. Informatie bij de voorzitter van onze stichting, Rola Hulsbergen.