Nel Ojemann

Het Wereldspel

Een non-verbaal onderzoeksmiddel om te bepalen of een kind een beelddenker is, is het Wereldspel. Dit spel bestaat uit allemaal houten huisjes, bomen en beesten. Het kind bouwt daarvan een dorp. De manier waarop hij of zij dit doet, geeft aan of er in taal of in beelden wordt gedacht.

Dorp nabouwen

Beelddenkers laten bij een tweede keer bouwen vaak dezelfde opbouw en inhoudelijke elementen zien. Bij het woord ‘dorp’ komt immers hetzelfde beeld naar voren.

Het Wereldspel geeft een indicatie naar het cognitieve ontwikkelingsniveau van een kind: in hoeverre komt de manier van bouwen overeen met zijn of haar leeftijdgenoten? Doordat het Wereldspel zonder taal wordt afgenomen krijgen taalzwakke beelddenkers alle ruimte om te laten zien wat ze in huis hebben. Dit kan voor school heel waardevol zijn.

Toetsen en spelletjes

Naast de test met het Wereldspel worden er ook didactische en pedagogische toetsen afgenomen. Daarin komen begrijpend lezen, dictee en ook rekenen aan bod.

Licentie

Het aanschaffen van en het werken met het Wereldspel is gebonden aan een licentie. Alleen opgeleide en bevoegde leerkrachten en onderwijskundigen mogen hier mee werken. Check deze lijst voor alle aangesloten onderzoekers.