Organisatie

Nel Ojemann, beelddenker

Nel Ojemann had, als klein intelligent meisje van zes jaar, moeite om te leren lezen. Tot op late leeftijd herinnert zij zich dat onvermogen en het nablijven bij juf in de klas. Totdat haar moeder op een dag bij het woordje ‘krom’ het beeld van tante Jans oproept. Tante Jans haar achternaam was Krom en toen pas begreep Nel dat die figuurtjes, de letters, iets betekenden!

Het is 1955 als Nel, moeder van 3 kinderen en werkzaam als onderwijzeres in de onderbouw van de Montessorischool te Bussum, haar studie voltooit met de scriptie : ‘Het verschil in de wijze van uitwerking van het wereldspel door het al dan niet dyslectische kind’.

Het Wereldspel

In deze scriptie combineert zij het gedachtegoed van Maria J. Krabbe ‘beelddenken en woordblindheid’- over beeldenkers die anders zouden communiceren -, met het proefschrift van de kinderpsychiater L.N.J Kamp ‘speldiagnostiek’.

Kamp ontdekte bij het zich normaal ontwikkelende kind een leeftijdsovereenkomstige ontwikkeling bij het gebruiken van wereldspel materiaal.

In de volgende jaren vervolgt Nel haar studies in de pedagogiek en behoort zij tot de pioniers op het gebied van remedial teachers in Nederland en is ze docent van de eerste Remedial Teacher cursus te Amsterdam.

In 1966 studeert zij af in de pedagogiek en psychologie en wordt ze benoemd aan de Rijksuniversiteit te Groningen, afdeling onderwijskunde.

Een bevlogen docent

Tot haar pensioen in 1979 was zij een zeer bevlogen docent, die zich inzette voor kinderen met leermoeilijkheden.

Tijdens het eerste landelijke dyslexie congres te Nijmegen in 1984, houdt Nel een lezing over de dyslexie problematiek. Uit de vragen van veel ouders blijkt dat de nood nog steeds hoog is. Hierdoor aangesproken sticht zij in 1985 de Maria Krabbe stichting en ziet haar Boek ‘Woordblindheid en beelddenken, compensatie, correctie, preventie’ het licht.

Met de oprichting van de Maria Krabbe Stichting beoogt Nel het gedachtegoed van Maria Krabbe te bewaren, te verspreiden en te onderzoeken.

Bureau Ojemann

In 1990 richt Nel het Bureau Ojemann op, om het individueel onderwijskundig onderzoek voor kinderen met systeem-gerelateerde leermoeilijkheden mogelijk te maken.

Samen met Hester Brouwer richt ze in 1999 de Ojemann Stichting op met als doel haar eigen gedachtegoed te bewaren, te verspreiden en te onderzoeken.

Met hernieuwde kracht zet ze gedurende haar laatste levensjaren haar vitaliteit en creativiteit in voor die kinderen, die in de onderwijsleersituatie systeemgerelateerde leermoeilijkheden ondervinden: de beelddenkers.