Organisatie

Doelen en activiteiten

1. Het verkrijgen van her- en erkenning van het fenomeen beelddenken bij kinderen en volwassenen en het kweken van begrip voor de meerwaarde van beelddenken.

2. Wetenschappelijke erkenning en wetenschappelijke onderbouwing van beelddenken. Prioriteit op dit moment heeft de validering van het diagnostisch instrument dat bij kinderen wordt gebruikt voor het diagnosticeren van beelddenken, het zogenaamde Wereldspel.

Doel is daarbij op het individuele kind gerichte, specifieke differentiatie in de gehanteerde onderwijsmethodes om te voorkomen dat het kind leerproblemen krijgt.