Organisatie

Stichting Beelddenken Nederland

De Stichting Beelddenken Nederland is opgericht op 29 december 2010. De Stichting is voortgekomen uit de Maria J. Krabbe Stichting en de Ojemann Stichting.

De Stichting Beelddenken Nederland kent een bestuur van drie tot zeven personen, van wie er momenteel vier zijn benoemd: Rola Hulsbergen (voorzitter), Lieuwe Vos (secretaris, portefeuille wetenschap), Ronald Wopereis (penningmeester, portefeuille pr en communicatie) en Marion van de Coolwijk (portefeuille onderwijs).

De benoemde bestuursleden vormen het dagelijks bestuur van de stichting.

Adviseurs van het bestuur zijn:
Marion van de Coolwijk
Magda Jacobs

Download het Jaarverslag 2021
Download de Jaarrekening 2021
Download het Beleidsplan SBN 2021-2024

Missie

De Stichting Beelddenken Nederland vindt het belangrijk dat in de samenleving en in het bijzonder in het onderwijs, meer kennis en begrip ontstaat voor beelddenken en beelddenkers. Ook wil de stichting dat het reeds ontwikkelde gedachtegoed van Maria J. Krabbe en Nel Ojemann, wordt beheerd en uitgedragen.

Visie

De Stichting Beelddenken Nederland stelt zich de volgende doelen:

 • Het geven van voorlichting en het verspreiden van informatie onder een groot publiek.
 • Het uitdragen van het gedachtegoed van Maria J. Krabbe en Nel Ojemann.
 • Het stimuleren van de begeleiding en behandeling van beelddenkende kinderen.
 • Het vergroten van het bereik van de Stichting door allianties aan te gaan met organisaties en instanties met vergelijkbare doelen.
 • Het (laten) ontwikkelen van toetsen die behulpzaam zijn bij het diagnosticeren van beelddenken en het (laten) ontwikkelen van hulpmiddelen voor het onderwijs.
 • Het bevorderen van passend onderwijs voor beelddenkende kinderen.
 • Het analyseren en interpreteren van wetenschappelijk onderzoek op het gebied van beelddenken en het verspreiden van onderzoeksresultaten die zijn gericht op inzicht en acceptatie van het beelddenken.
 • Het stimuleren van opleidingen tot signaleerder van beelddenken en het ontwikkelen van kwaliteitsborging van signaleerders door middel van certificering.
 • Het verbinden van alle activiteiten op het gebied van Beelddenken die in Nederland plaatsvinden.

Werkwijze

Het bestuur van de Stichting Beeldenken Nederland bestaat uit een voorzitter en drie portefeuillehouders die elk een werkgroep aansturen. Deze werkgroepen houden zich bezig met de verschillende beleidsterreinen.

 • Voorzitter: Rola Hulsbergen-Paanakker
 • PR en Communicatie: Ronald Wopereis (portefeuillehouder), Rola Hulsbergen, Marion van de Coolwijk
 • Onderwijs: Marion van de Coolwijk (portefeuillehouder), Liesbeth Vervoorn
 • Wetenschap: Lieuwe Vos (portefeuillehouder), Dick Hulzebos, James van de Merbel