Begeleiding

Over leren, jeugd, school , leerkrachten, ouders

Voor signalering en begeleiding kunt u terecht bij:

Kind in Beeld, Bureau Ojemann

voor signalering in België zie www.beelddenken.be

De verwijzingen naar onderzoekers/opleidingen zijn onafhankelijk en neutraal. De SBN streeft naar een geaccrediteerde opleiding signaleren, inclusief observatielijst.

Beelddenken is in de praktijk vaak een verklaring geworden voor verschillende leerproblemen. Steeds meer professionals specialiseren zich in beelddenken. Zij bieden instrumenten en programma’s voor diagnostiek en behandeling.

Hoewel de verhalen uit de praktijk veelbelovend zijn, zijn zowel de meetinstrumenten als de behandelingsmethoden niet wetenschappelijk onderzocht. Er is een grote behoefte aan ‘evidence-based’ instrumenten.

Stichting Beelddenken Nederland is al een aantal jaren actief bezig voor er- en herkenning van beelddenken in het onderwijs en voor het gebruik van leermateriaal dat inspeelt op de behoeften van het visueel ingestelde kind. De Stichting stelt zich hierbij op het standpunt dat standaarden voor de diagnostiek en de scholing van professionals onontbeerlijk zijn.

Voor de financiering van dit onderzoek worden fondsen aangezocht in aanvulling op de bijdragen van de Universiteit van Utrecht, de Rijksuniversiteit Groningen en SBN.  De W.M. de Hoop Stichting en Stichting Kinderpostzegels hebben voor dit doel een subsidie beschikbaar gesteld, waarmee het onderzoek van start kon gaan.

Ook u kunt het onderzoek steunen. Elke bijdrage is welkom!