Anbi

 • de naam van de instelling

 • Stichting Beelddenken Nederland.

 • het RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer) of het fiscaal nummer

 • RSIN: 850100197

 • de contactgegevens van de instelling
 • Stichting Beelddenken Nederland
  Voorwillenseweg 133
  2806 ZE Gouda
  T: + 31 (0)6 13058302
  E: secretaris@stichtingbeelddenken.nl

 • een duidelijke beschrijving van de doelstelling van de ANBI

 • De Stichting Beelddenken Nederland vindt het belangrijk dat in de samenleving en in het bijzonder in het onderwijs, meer kennis en begrip ontstaat voor beelddenken en beelddenkers. Ook wil de stichting dat het reeds ontwikkelde gedachtegoed van Maria J. Krabbe en Nel Ojemann, wordt beheerd en uitgedragen.

 • de hoofdlijnen van het beleidsplan

 • Beleidsplan 2021-2024

 • de namen en functies van de bestuurders

 • De Stichting Beelddenken Nederland kent een bestuur van drie tot zeven personen, van wie er momenteel vier zijn benoemd: Rola Hulsbergen (voorzitter), Lieuwe Vos (secretaris, portefeuille wetenschap), Ronald Wopereis (penningmeester, portefeuille pr en communicatie) en Marion van de Coolwijk (portefeuille onderwijs).

 • het beloningsbeleid

 • De functie van bestuurslid is onbezoldigd. Eventueel kunnen reiskosten worden vergoed.

 • een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten

 • Jaarverslag 2021

 • een financiĆ«le verantwoording

 • Jaarrekening 2021