Wat is beelddenken?

Wat is beelddenken?

Kenmerken van beelddenken
december 2017
Primair Observeerbaar/belemmerend
intuïtie en emotie zijn geïntegreerd;
voor volwassenen geldt dat zij bij uitdagingen blijk geven van een helikopterblik en denken in oplossingen
moeite met het onthouden van losse feiten / woordjes
opvallend associëren: het ene beeld roept het andere op; er is sprake van incomplete beelden en het invullen van gaten ongebreideld associëren kan warrig overkomen
onmiddellijke betrokkenheid; betrekt alles op zichzelf; heeft een diep vertrouwen in eigen kennis en waarneming, omdat de buitenwereld hem bij voortduring teleurstelt heeft de neiging vast te houden aan de eigen zienswijze/strategie
gevoel van tijdloosheid; geen besef van opeenvolging van tijd heeft moeite met plannen; heeft geen besef van tijdsduur bij het uitvoeren van taken
beeld- woordkoppeling is niet vanzelfsprekend geen woordherkenning; veel radend lezen;
geen zicht op opbouw en structuur van woorden
*Aan dit overzicht heeft een aantal deskundigen op het gebied van beelddenken bijgedragen. De verantwoordelijkheid voor de totstandkoming ervan berust bij het bestuur van de Stichting Beelddenken Nederland.

Beelddenken is denken in beelden en gebeurtenissen, niet in woorden en begrippen. Een beelddenker ziet in één oogopslag het geheel. Alle informatie komt gelijktijdig binnen.

Beelddenken is ruimtelijk denken. Daardoor overziet een beelddenker snel het geheel en kan hij vlot een oplossing bedenken. Het onder woorden brengen van die oplossing is alleen lastig.

Waar komt het vandaan?

De term Beelddenken bestaat al ruim tachtig jaar. Het is afkomstig van de Haagse logopediste Maria J. Krabbe. Zij kwam in de jaren ’30 met de theorie dat mensen in beelden denken in plaats van in taal.

Haar werk werd voortgezet door Nel Ojemann, Montessori-leerkracht, docent van de eerste cursus tot remedial teacher te Amsterdam, pedagoog en psycholoog aan de Universiteit van Groningen. Zij ontwikkelde een onderzoeksmethode waarmee je de beelddenkende leerling kunt signaleren: Het Wereldspel.