Organisatie

Werkgroepen

PR en Communicatie:

Ronald Wopereis, Rola Hulsbergen, Marion van de Coolwijk

De Stichting Beelddenken Nederland (SBN) bestaat nog maar relatief kort. Voortgekomen uit twee andere stichtingen was de eerste prioriteit de interne organisatie op orde krijgen en website starten. Een website, die zich richt op verstrekken van onafhankelijke informatie.Nu gaan we onze activiteiten meer extern richten om de SBN duidelijker te profileren als koepelorganisatie voor het werkveld.

Onderwijs:

Sietske Zwerver, Rozemarijn Veldhuis, Magda Jacobs

Werkgroep onderwijs richt zich op:
Het geven van voorlichting, aan alle vormen van onderwijs, over beelddenken en ruimtelijk visueel  denken en is momenteel bezig met:

Het ontwikkelen van een observatielijst Beelddenken.  Doel van de observatielijst is: de begripsdenker bekend maken met een andere vorm van denken en informatieverwerking en u meer richting te geven en kennis te nemen van beelddenken.

Het ontwikkelen van handreikingen bij het vormgeven van onderwijs aan kinderen die beelddenken.

Wetenschap:

Lieuwe Vos, Mechel Ensing, Dick Hulzebos.

De werkgroep houdt zich bezig met:

  • Het aangaan en onderhouden van contacten met wetenschappelijk onderwijs en het stimuleren van wetenschappelijk onderzoek om het wetenschappelijk fundament van het beelddenken te versterken;
  • Het stimuleren van de wetenschappelijke onderbouwing van diagnostische instrumenten voor de detectie van beelddenken;
  • Het ontwikkelen van kennis mbt (het functioneren van) diverse diagnostische instrumenten.
    Komende jaren ligt het accent op de wetenschappelijke onderbouwing van het fenomeen beelddenken. Met het oog daarop is er een onderzoeksvoorstel geschreven door prof.dr.K.P. (Kees) van den Bos van de Rijks Universiteit Groningen. Hij zal het onderzoek samen met dr. E.H. (Evelyn) Kroesbergen van de Universiteit Utrecht uitvoeren.

Het voorstel is onderverdeeld in een 4-tal onderzoeksonderdelen:

  1. onderzoek naar de afhankelijkheid van stijl en vaardigheid bij beelddenken en begripsdenken
  2. beelddenken en dyslexie
  3. begrijpend lezen en beelddenken
  4. behandelingspraktijk

Beelddenken, hoe meet je dat?

Onderzoek wijst uit dat er op de basisschool een grote nadruk ligt op verbale communicatie en verbale vaardigheden. Sommige kinderen hebben echter een grote voorkeur voor beelddenken, waardoor zij minder goed zijn in verbale communicatie en verbale vaardigheden. Door hun voorkeur voor beelddenken zijn zij in het nadeel  op de basisschool, omdat visuele communicatie en vaardigheden minder gebruikt worden. lees verder »