Organisatie

Stichting Beelddenken Nederland

De Stichting Beelddenken Nederland is opgericht op 29 december 2010. De Stichting is voortgekomen uit de Maria J. Krabbe Stichting en de Ojemann Stichting.

De Stichting Beelddenken Nederland kent een bestuur van vijf tot zeven personen, van wie er momenteel vier zijn benoemd: drs. Rola Hulsbergen (voorzitter), Lieuwe Vos (secretaris, portefeuille wetenschap), Ronald Wopereis (penningmeester, portefeuille pr en communicatie) en Sietske Zwerver (bestuurslid, portefeuille onderwijs).

De vier benoemde bestuursleden vormen het dagelijks bestuur van de stichting.

Adviseurs:
Marion van de Coolwijk
Magda Jacobs

Download het Jaarverslag SBN 2016

Missie

De Stichting Beelddenken Nederland vindt het belangrijk dat in de samenleving en in het bijzonder in het onderwijs, meer kennis en begrip ontstaat voor beelddenken en beelddenkers. Ook wil de stichting dat het reeds ontwikkelde gedachtegoed van Maria J. Krabbe en Nel Ojemann, wordt beheerd en uitgedragen.

Visie

De Stichting Beelddenken Nederland stelt zich de volgende doelen:

 • Het geven van voorlichting en het verspreiden van informatie onder een groot publiek.
 • Het uitdragen van het gedachtegoed van Maria J. Krabbe en Nel Ojemann.
 • Het stimuleren van de begeleiding en behandeling van beelddenkende kinderen.
 • Het vergroten van het bereik van de Stichting door allianties aan te gaan met organisaties en instanties met vergelijkbare doelen.
 • Het (laten) ontwikkelen van toetsen die behulpzaam zijn bij het diagnosticeren van beelddenken en het (laten) ontwikkelen van hulpmiddelen voor het onderwijs.
 • Het bevorderen van passend onderwijs voor beelddenkende kinderen.
 • Het analyseren en interpreteren van wetenschappelijk onderzoek op het gebied van beelddenken en het verspreiden van onderzoeksresultaten die zijn gericht op inzicht en acceptatie van het beelddenken.
 • Het stimuleren van opleidingen tot signaleerder van beelddenken en het ontwikkelen van kwaliteitsborging van signaleerders door middel van certificering.
 • Het verbinden van alle activiteiten op het gebied van Beelddenken die in Nederland plaatsvinden.

Werkwijze

Er zijn werkgroepen opgericht die zich bezighouden met de diverse beleidsterreinen. Deze werkgroepen worden aangestuurd door de portefeuillehouders.

 • PR en Communicatie: Ronald Wopereis (portefeuillehouder), Rola Hulsbergen
 • Onderwijs: Sietske Zwerver (portefeuillehouder), Rozemarijn Veldhuis, Magda Jacobs
 • Wetenschap: Lieuwe Vos (portefeuillehouder), Mathilde Weening, Dick Hulzebos, Mechel Ensing